Informace k zájmovým kroužkům

INFORMACE Z AGENTURY RYTMIK

V souvislosti s nastalou situací pandemie koronaviru, sdělujeme tyto informace ohledně konání zájmových kroužků ve vaší MŠ.
Zájmové kroužky ve 2. pololetí školního roku nejsou zrušené, ale zatím pozastavené.
Tak jako všichni v této zemi i my vyčkáváme, jak se bude situace ohledně koronaviru dále vyvíjet a momentálně nikdo neví, jak dlouho bude trvat.
Nicméně s ohledem na to, že už prosakují na veřejnost informace o mírně optimistických vyhlídkách věříme, že se děti během pár týdnů do MŠ vrátí
a s jejich návratem jsme připraveni pokračovat ve výuce zájmových kroužků, aby děti o svůj kroužek nepřišly.
Co se týče kurzovného za 2.pololetí:
k dnešnímu dni má zaplaceno kurzovné zhruba  30-40% rodičů.
Několik lekcí za 2.pololetí se již podařilo odučit před začátkem pandemie a věříme, že další se ještě do konce školního roku odučí.
Rodiče, kteří zaplaceno nemají budeme žádat o úhradu poměrné části kurzovného za skutečně odučené lekce 2.pololetí,
s rodiči, kteří kurzovné na 2.pololetí zaplaceno mají se na základě jejich žádosti vyrovnáme.