Zajištění stravy pro MŠ

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace.
Školní jídelna připravuje stravu pro strávníky z MŠ Nedvědova, MŠ Bieblova, MŠ Husitská a MŠ Přichystalova. Strava je dodávána i do dalších mateřských škol.

Provoz školní jídelny se řídí dle dokumentu „Vnitřní řád školní jídelny“ (k nahlédnutí ZDE).

Zásady provozu

Školní jídelna se řídí zákonemč.561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.602/2006 Sb, a nařízení EU č.852/2004 hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován dle platných receptur pro školní stravování, dodržování zásad zdravé výživy a spotřebního koše u vybraných surovin a hmotnosti pokrmů.

Adresa školní jídelny Školní jídelna, Nedvědova 13, 779 00 Olomouc
Vedoucí jídelny Marie Besperátová
Účetní Olga Wolfová
Telefon 585 431 200
Email sjnedv.stravne@zsnedvedova.cz

1. Příhlášení dítěte ke stravě

Každý strávník (zákonný zástupce dítěte) je povinen vyplnit závaznou přihlášku ke stravování (přihláška ke stažení ZDE) a podpisem potvrdit seznámení se s vnitřním řádem školní jídelny. Zákonné zástupce s vnitřním řádem prokazatelně seznámí učitelky MŠ a předají jim odkaz na místo jeho zveřejnění .
Přihlášky na nový školní rok musí být doručeny do školní jídelny nejpozději do 30. 6.
Nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zpracovány.
Přihlášku je možno odeslat elektronicky, nebo prostřednictvím pověřeného zástupce MŠ pro předávání informací se školní jídelnou, dále poštou nebo osobně.

2. Přihlašování a odhlašování jednotlivé stravy

Přihlašování nebo odhlašování stravy na jednotlivé dny je možné provést osobně, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo přes webové rozhraní.
Odhlášky budou akceptovány nejpozději do 10:00 na následující den.
Podrobný postup je uveden ZDE.

3. Ceny stravného platné od 1.9.2023

Ceny stravného (jednotlivých jídel) dle věkových kategorií dětí i pro cizí strávníky jsou uvedeny ZDE.

4. Způsob platby stravného

Podorbosti o platbě stravného jsou uvedeny ZDE.

Neuhrazení stravného

Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí platbu za stravu do uvedeného data splatnosti, bude dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 ods. 1d) zákona 561/2004 Sb. a vzniklý dluh bude vymáhán soudní cestou.

5. Stravování během nemoci

Děti mají nárok na státem dotovanou cenu obědu pouze v dny, kdy navštíví mateřskou školu + první den nemoci.

Ostatní dny nemoci dítěte může zákonný zástupce odebírat pro dítě oběd, ale za cenu určenou pro cizí stzrávníky.

Podorbosti ke stravování během nemoci jsou uvedeny ZDE.

6. Množství pokrmů

Množství pokrmů pro jednotlivé pokrmy, kategorie dětí i cizí strávníky je uvedeno ZDE.