Organizace mateřské školy

Provoz MŠ 6.00 -17.00 hod

 

MŠ má čtyři třídy:

TŘÍDA       NÁZEV       VĚK DĚTÍ           UČITELKY
1. třída        Vlčata 1         5 – 7 let              p. uč. L. Mironovičová, p. uč. V. Míčová
2. třída        Lvíčata         2,5 – 4 let            p. uč. J. Mikesková, p. uč. Z. Filová
3. třída        Vlčata 3         5 – 7 let              p.uč. G. Dostálová, p. uč. E. Oháňková, asistent pedagoga V. Račuchová
4. třída        Medvíďata   2,5 – 4 let            p. uč. D. Šimečková, p. uč. V. Poláchová

Všechny děti se scházejí denně od 6.00 ve 2. třídě (Lvíčata). Odtud si děti, odvádí jejich učitelky v 6.30 hodin (4.třída), v 7.00 hodin (3. třída), v 7.30 hodin (1. třída) do jejich kmenových tříd.

 

Odpoledne z důvodu uvolnění 3.třídy pro kroužky odchází v 15.30 hodin 3. třída do 4. třídy, v 16 hodin přechází děti z 1. třídy do 4. třídy. Děti ze 2. třídy odchází v 16.30 do 4. třídy.

· 1. třída Vlčata 1 – 7.30 – 16.00

· 2. třída Lvíčata – 6.00 – 16.30

· 3. třída Vlčata 3 – 7.00 – 15.30

· 4. třída Medvíďata – 6.30 – 17.00