Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,
od 25.5.2020 bude opět zahájen provoz školní jídelny.

 

Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování.

 

Pokud ve výše uvedeném termínu nenastoupí dítě do MŠ
odhlaste se obvyklým způsobem na strava.cz
a to do 10.00 hod na následující pracovní den.

 

Děkuji
vedoucí školní jídelny