Znovuotevření mateřských škol k 12. 4.

Vážení rodiče,

dostali jsme upřesňující informace k zahájení provozu mateřských škol.

Víme, že je pro vás situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá a chápeme vaše obavy. Budeme se snažit minimalizovat nepříjemnosti a zároveň vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybíráme pro Vás to podstatné, co se bude týkat vás a vašich dětí při návratu do MŠ.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění UMOŽŇUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST NA VZDĚLÁVÁNÍ NOVĚ OD 12. 4. 2021 V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH DĚTEM, KTERÉ MAJÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE SKUPINĚ MAXIMÁLNĚ 15 DĚTÍ a mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona.

Dítě nebude nuceno k testování, ale v tom případě nebude možné, aby se účastnilo vzdělávání. Pokud se dítě prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování nepodrobí, MŠ bude absenci evidovat jako omluvenou.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě ve stanovené frekvenci (pondělí a čtvrtek) podstoupí vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který mu poskytne škola a provede zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená, a prokáže se negativní výsledek tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy.

Informace, instruktážní videa k oběma distribuovaným Ag testům a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních – odkaz: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to opět nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ BIEBLOVA 7:

 1. testování dětí bude probíhat 2x týdně v testovací místnosti – 1. třída Slůňata.
 2. v případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek (případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu)
 3. do testovací místnosti budou vpouštěny děti a zákonní zástupci (ti s ochranou úst a nosu) tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m
 4. při příchodu bude potřeba vydezinfikovat si ruce a obdržet u dozorující osoby antigenní test a informace o průběhu testování
 5. zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená provede za dozoru dohlížející osoby testování a vyčká s dítětem po dobu 15 minut na vyhodnocení testu
 6. v případě negativního testu odvede zákonný zástupce své dítě do určené třídy dle seznamu
 7. v případě pozitivního testu si bude muset zákonný zástupce dítě odvést a absolvovat PCR test po dohodě s pediatrem
 8. výsledek PCR testu je zákonný zástupce povinen oznámit mateřské škole co nejdříve
 9. výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování a zaslány do evidence zaměstnavateli

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:

Upozorňujeme rodiče, že od 12. 4. 2021 bude až do odvolání upravena provozní doba pro děti v MŠ Bieblova 7 od 7. 0016. 00 hodin.

NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY A STRAVA:

Prosíme vás o nahlášení docházky vašeho dítěte do pátku 9. 4. 2021 do 10 hod a v případě neúčasti si odhlaste na strava.cz stravu vašich dětí, která byla pro ně spuštěna.

V případě dotazů se na nás obraťte.