TESTOVÁNÍ DĚTÍ PO ZNOVUOTEVŘENÍ

Milí rodiče, milé děti,

moc se na vás těšíme (bohužel zatím jen na některé z vás). Abychom ochránili zdraví naše a všech ostatních kamarádů, je potřeba se dvakrát týdně otestovat.

 

Odkaz na video testování: https://youtu.be/E3gOFQAkjjw

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ:

  1. testování dětí bude probíhat 2x týdně v testovací místnosti – 1. třída Slůňata.
  2. v případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek (případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu)
  3. do testovací místnosti budou vpouštěny děti a zákonní zástupci (ti s ochranou úst a nosu) tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m
  4. při příchodu bude potřeba vydezinfikovat si ruce a obdržet u dozorující osoby antigenní test a informace o průběhu testování
  5. zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená provede za dozoru dohlížející osoby testování a vyčká s dítětem po dobu 15 minut na vyhodnocení testu
  6. v případě negativního testu odvede zákonný zástupce své dítě do určené třídy dle seznamu
  7. v případě pozitivního testu si bude muset zákonný zástupce dítě odvést a absolvovat PCR test po dohodě s pediatrem
  8. výsledek PCR testu je zákonný zástupce povinen oznámit mateřské škole co nejdříve
  9. výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování a zaslány do evidence zaměstnavateli

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to opět nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Nebojte se, my se také nebojíme. Hlavně, ať už jsme všichni zase spolu.