Úplata za předškolní vzdělávání

Dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání zůstává školné  pro všechny platící děti v plné výši 500,- Kč od května 2021.