21.10. 2021 Velké podzimní dýňování

Zveme všechny děti s rodiči na VELKÉ PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ, které se bude konat 21.10. v 16 hodin ve 4. třídě (medvíďata).
Přineste si s sebou dýně a spoustu přírodnin, budeme společně tvořit a bavit se.
Nebojte se také přinést něco na zub, o to lépe se bude tvořit. 🙂