5. 11. 2021 Druhá prohlídka Olomouce

Naši druhou část část předškoláků ze 4. třídy čeká v pátek 5. 11. na 11 hod také prohlídka Olomouce s kočičkou Olou. Podrobnější informace budou včas na nástěnce této třídy.