22. 3. 2022 Vynášení Baby Zimy

Tak – čas vlády krásné Zimy se uchýlil k samému konci a my tu naši Bábu Zimu půjdeme poslat po chomoutovském Mlýnském potoce za Poděbradskými rybníky daleko až do samého moře.

Přivítáme tak JARO plné sluníčka, květin, ptačího zpěvu……..a teplíčka.