17. 5. 2022 Rozhodnutí o přijetí dětí na šk.rok 2022-2023

ČJ: ZSN 536/2022

 

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17

příspěvková organizace

 

Mateřská škola BIEBLOVA 7, Olomouc

 

ROZHODNUTÍ

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace Mgr. Pavel Pala, rozhodl v souladu s § 34 odst. 2, odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b), odst.3 a 4 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

DÍTĚ VEDENÉ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM:

 

7 9 15 18 19 21 23 30 31 32
33 35 37 38 39 42 44 45 46 56
60 61 66 68 71          

 

SE PŘIJÍMÁ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 – 2023

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Mgr. Pavla Paly, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

 

 

 

Rozhodnutí vypraveno dne: 17. 5. 2022                                   Mgr. Pavel Pala v. r. ředitel školy

 

UPOZORNĚNÍ

PROSÍME RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JSOU PŘIJATY I NA JINOU MATEŘSKOU ŠKOLU, ABY CO NEJDŘÍVE OZNÁMILI KONEČNÉ ROZHODNUTÍ, KAM DÍTĚ NASTOUPÍ. UMOŽNÍTE TAK PŘÍLEŽITOST TĚM, KTERÉ PŘIJATY NEBYLY A MAJÍ O NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU VELIKÝ ZÁJEM.

DĚKUJEME.