15. 6. 2022 Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Ve středu 15. června proběhne pro rodiče přijatých dětí na školní rok 2022-2023 ve 3. třídě – Vlčata v 16 hod informativní schůzka, kde budou předávána mimo jiného i Rozhodnutí o přijetí.