5. 1. 2024 Tři králové

Už pravidelně k nám chodí z kraje roku Tři králové, kteří všem dětem připomínají svou dalekou cestu za Ježíškem do Betléma se svými dary. Ani letos tomu nebude jinak.