17. 5. 2024 Rozhodnutí o přijatých dětí

ČJ: ZSN 524/2024

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace

Mateřská škola BIEBLOVA 7, Olomouc

ROZHODNUTÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace Mgr. Pavel Pala, rozhodl v souladu s § 34 odst. 2, odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b), odst.3 a 4 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

DÍTĚ VEDENÉ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM:

11972167852345750760
4031486274338272246

SE PŘIJÍMÁ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 – 2025

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy Mgr. Pavla Paly, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Prosíme rodiče, jejichž děti jsou přijaty na více MŠ, aby nám co nejdříve potvrdili, zda k nám jejich dítě určitě nastoupí.

Předání Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se bude vydávat na schůzce, která se bude konat v úterý 18. 6. 2024 v 16 hod.

Rozhodnutí vypraveno dne: 17. 5. 2024                                   Mgr. Pavel Pala – ředitel školy